getamap.net
Africa
Africa
Oceania
Oceania
Asia
Asia
North America
North America
Europe
Europe
South America
South America
Antarctica
Antarctica

Search: 

Urbanization / World Rankings


This entry provides two measures of the degree of urbanization of a population. The first, urban population, describes the percentage of the total population living in urban areas, as defined by the country. The second, rate of urbanization, describes the projected average rate of change of the size of the urban population over the given period of time. Additionally, the World entry includes a list of the ten largest urban agglomerations. An urban agglomeration is defined as comprising the city or town proper and also the suburban fringe or thickly settled territory lying outside of, but adjacent to, the boundaries of the city.


Rank Country Urbanization Date of Information
1 Anguilla 100.00 NA
2 Bermuda 100.00 NA
3 Cayman Islands 100.00 NA
4 Gibraltar 100.00 NA
5 Singapore 100.00 NA
6 Hong Kong 100.00 NA
7 Macau 100.00 NA
8 Monaco 100.00 NA
Advertisement

9 Nauru 100.00 NA
10 Holy See (vatican City) 100.00 NA
11 Puerto Rico 99.00 NA
12 Kuwait 98.00 NA
13 Belgium 97.00 NA
14 Qatar 96.00 NA
15 Malta 95.00 NA
16 Virgin Islands 95.00 NA
17 San Marino 94.00 NA
18 Turks And Caicos Islands 93.00 NA
19 American Samoa 93.00 NA
20 Iceland 93.00 NA
21 Venezuela 93.00 NA
22 Uruguay 92.00 NA
23 Argentina 92.00 NA
24 Israel 92.00 NA
25 Saint Pierre And Miquelon 91.00 NA
26 Northern Mariana Islands 91.00 NA
27 Australia 89.00 NA
28 Chile 89.00 NA
29 Bahrain 89.00 NA
30 Andorra 88.00 NA
31 Lebanon 87.00 NA
32 Denmark 87.00 NA
33 Brazil 87.00 NA
34 Gabon 86.00 NA
35 New Zealand 86.00 NA
36 Sweden 85.00 NA
37 France 85.00 NA
38 Finland 85.00 NA
39 Luxembourg 85.00 NA
40 United Arab Emirates 84.00 NA
Advertisement

41 Greenland 84.00 NA
42 Bahamas, The 84.00 NA
43 Korea, South 83.00 NA
44 Palau 83.00 NA
45 Netherlands 83.00 NA
46 United States 82.00 NA
47 Saudi Arabia 82.00 NA
48 Western Sahara 82.00 NA
49 Canada 81.00 NA
50 United Kingdom 80.00 NA
51 Norway 79.00 NA
52 Jordan 79.00 NA
53 Mexico 78.00 NA
54 Libya 78.00 NA
55 Peru 77.00 NA
56 Spain 77.00 NA
57 Djibouti 76.00 NA
58 Brunei 76.00 NA
59 Panama 75.00 NA
60 Belarus 75.00 NA
61 Cuba 75.00 NA
62 Cook Islands 75.00 NA
63 Colombia 75.00 NA
64 Switzerland 74.00 NA
65 Germany 74.00 NA
66 Falkland Islands (islas Malvinas) 74.00 NA
67 Czech Republic 74.00 NA
68 Russia 73.00 NA
69 Oman 73.00 NA
70 West Bank 72.00 NA
71 Gaza Strip 72.00 NA
72 Marshall Islands 72.00 NA
73 Malaysia 72.00 NA
74 Bulgaria 71.00 NA
75 Iran 71.00 NA
76 Cyprus 70.00 NA
77 Turkey 70.00 NA
78 Suriname 69.00 NA
79 Estonia 69.00 NA
80 Dominican Republic 69.00 NA
81 Ukraine 69.00 NA
82 Hungary 68.00 NA
83 Austria 68.00 NA
84 Latvia 68.00 NA
85 Italy 68.00 NA
86 Tunisia 67.00 NA
87 Japan 67.00 NA
88 Ecuador 67.00 NA
89 Bolivia 67.00 NA
90 Dominica 67.00 NA
91 Lithuania 67.00 NA
92 Algeria 66.00 NA
93 Iraq 66.00 NA
94 Armenia 64.00 NA
95 El Salvador 64.00 NA
96 Costa Rica 64.00 NA
97 South Africa 62.00 NA
98 Ireland 62.00 NA
99 Congo, Republic Of The 62.00 NA
100 Sao Tome And Principe 62.00 NA
101 Mongolia 62.00 NA
102 Montenegro 61.00 NA
103 Paraguay 61.00 NA
104 Poland 61.00 NA
105 Greece 61.00 NA
106 Botswana 61.00 NA
107 Cape Verde 61.00 NA
108 Portugal 61.00 NA
109 Korea, North 60.00 NA
110 Kazakhstan 59.00 NA
111 Angola 59.00 NA
112 Macedonia 59.00 NA
113 Morocco 58.00 NA
114 Gambia, The 58.00 NA
115 Croatia 58.00 NA
116 Cameroon 58.00 NA
117 New Caledonia 57.00 NA
118 Romania 57.00 NA
119 Nicaragua 57.00 NA
120 Syria 56.00 NA
121 Serbia 56.00 NA
122 Slovakia 55.00 NA
123 Seychelles 55.00 NA
124 Georgia 53.00 NA
125 Haiti 52.00 NA
126 Honduras 52.00 NA
127 Jamaica 52.00 NA
128 Albania 52.00 NA
129 Azerbaijan 52.00 NA
130 Belize 52.00 NA
131 Fiji 52.00 NA
132 Ghana 51.00 NA
133 French Polynesia 51.00 NA
134 Isle Of Man 51.00 NA
135 Cote D'ivoire 51.00 NA
136 Tuvalu 50.00 NA
137 Turkmenistan 50.00 NA
138 Nigeria 50.00 NA
139 Slovenia 50.00 NA
140 Saint Vincent And The Grenadines 49.00 NA
141 Bosnia And Herzegovina 49.00 NA
142 Guatemala 49.00 NA
143 Philippines 49.00 NA
144 Liberia 48.00 NA
145 Moldova 47.00 NA
146 Aruba 47.00 NA
147 China 47.00 NA
148 Indonesia 44.00 NA
149 Barbados 44.00 NA
150 Kiribati 44.00 NA
151 Egypt 43.40 NA
152 Togo 43.00 NA
153 Benin 42.00 NA
154 Mauritius 42.00 NA
155 Senegal 42.00 NA
156 British Virgin Islands 41.00 NA
157 Mauritania 41.00 NA
158 Faroe Islands 40.00 NA
159 Equatorial Guinea 40.00 NA
160 Saint Helena, Ascension, And Tristan Da Cunha 40.00 NA
161 Maldives 40.00 NA
162 Sudan 40.00 NA
163 Grenada 39.00 NA
164 Central African Republic 39.00 NA
165 Mozambique 38.00 NA
166 Namibia 38.00 NA
167 Niue 38.00 NA
168 Sierra Leone 38.00 NA
169 Zimbabwe 38.00 NA
170 Somalia 37.00 NA
171 Uzbekistan 36.00 NA
172 Mali 36.00 NA
173 Pakistan 36.00 NA
174 Zambia 36.00 NA
175 Guinea 35.00 NA
176 Congo, Democratic Republic Of The 35.00 NA
177 Bhutan 35.00 NA
178 Kyrgyzstan 35.00 NA
179 Burma 34.00 NA
180 Thailand 34.00 NA
181 Laos 33.00 NA
182 Saint Kitts And Nevis 32.00 NA
183 Yemen 32.00 NA
184 Jersey 31.00 NA
185 Guernsey 31.00 NA
186 Vietnam 30.00 NA
187 Guinea-bissau 30.00 NA
188 Antigua And Barbuda 30.00 NA
189 Madagascar 30.00 NA
190 India 30.00 NA
191 Guyana 29.00 NA
192 Saint Lucia 28.00 NA
193 Timor-leste 28.00 NA
194 Comoros 28.00 NA
195 Chad 28.00 NA
196 Bangladesh 28.00 NA
197 Lesotho 27.00 NA
198 Vanuatu 26.00 NA
199 Burkina Faso 26.00 NA
200 Tanzania 26.00 NA
201 Tajikistan 26.00 NA
202 Tonga 23.00 NA
203 Afghanistan 23.00 NA
204 Micronesia, Federated States Of 23.00 NA
205 South Sudan 22.00 2009 est.
206 Eritrea 22.00 NA
207 Kenya 22.00 NA
208 Swaziland 21.00 NA
209 Samoa 20.00 NA
210 Cambodia 20.00 NA
211 Malawi 20.00 NA
212 Rwanda 19.00 NA
213 Nepal 19.00 NA
214 Solomon Islands 19.00 NA
215 Ethiopia 17.00 NA
216 Niger 17.00 NA
217 Sri Lanka 14.00 NA
218 Montserrat 14.00 NA
219 Liechtenstein 14.00 NA
220 Trinidad And Tobago 14.00 NA
221 Uganda 13.00 NA
222 Papua New Guinea 13.00 NA
223 Burundi 11.00 NA
224 Burkina Faso 6.20 NA
225 Malawi 5.30 NA
226 Eritrea 5.20 NA
227 Timor-leste 5.00 NA
228 Burundi 4.90 NA
229 Laos 4.90 NA
230 Uganda 4.80 NA
231 Afghanistan 4.70 NA
232 Niger 4.70 NA
233 Nepal 4.70 NA
234 Tanzania 4.70 NA
235 Yemen 4.60 NA
236 Chad 4.60 NA
237 Congo, Democratic Republic Of The 4.50 NA
238 Rwanda 4.40 NA
239 Mali 4.40 NA
240 Guinea 4.30 NA
241 Maldives 4.20 NA
242 Vanuatu 4.20 NA
243 Kenya 4.20 NA
244 Solomon Islands 4.20 NA
245 Somalia 4.10 NA
246 Benin 4.00 NA
247 Mozambique 4.00 NA
248 Angola 4.00 NA
249 Togo 3.90 NA
250 Haiti 3.90 NA
251 Madagascar 3.90 NA
252 Ethiopia 3.80 NA
253 Gambia, The 3.70 NA
254 Bhutan 3.70 NA
255 Sudan 3.70 NA
256 Cote D'ivoire 3.70 NA
257 Nigeria 3.50 NA
258 Western Sahara 3.50 NA
259 Guatemala 3.40 NA
260 Liberia 3.40 NA
261 Lesotho 3.40 NA
262 Ghana 3.40 NA
263 Zimbabwe 3.40 NA
264 Gaza Strip 3.30 NA
265 Sierra Leone 3.30 NA
266 Senegal 3.30 NA
267 West Bank 3.30 NA
268 Cameroon 3.30 NA
269 Namibia 3.30 NA
270 Cambodia 3.20 NA
271 Zambia 3.20 NA
272 Bangladesh 3.10 NA
273 Honduras 3.10 NA
274 Equatorial Guinea 3.10 NA
275 Pakistan 3.10 NA
276 Guinea-bissau 3.00 NA
277 Congo, Republic Of The 3.00 NA
278 Trinidad And Tobago 3.00 NA
279 Vietnam 3.00 NA
280 Papua New Guinea 2.90 NA
281 Mauritania 2.90 NA
282 Burma 2.90 NA
283 Comoros 2.80 NA
284 Sao Tome And Principe 2.80 NA
285 Belize 2.70 NA
286 Iraq 2.60 NA
287 Syria 2.50 NA
288 Paraguay 2.50 NA
289 Central African Republic 2.50 NA
290 Cape Verde 2.40 NA
291 Montserrat 2.40 NA
292 India 2.40 NA
293 Malaysia 2.40 NA
294 United Arab Emirates 2.30 NA
295 Oman 2.30 NA
296 Panama 2.30 NA
297 Philippines 2.30 NA
298 Marshall Islands 2.30 NA
299 Albania 2.30 NA
300 Algeria 2.30 NA
301 Botswana 2.30 NA
302 China 2.30 NA
303 Bolivia 2.20 NA
304 Turkmenistan 2.20 NA
305 Tajikistan 2.20 NA
306 Saudi Arabia 2.20 NA
307 Brunei 2.20 NA
308 Morocco 2.10 NA
309 Egypt 2.10 NA
310 Kuwait 2.10 NA
311 Gabon 2.10 NA
312 Libya 2.10 NA
313 Dominican Republic 2.10 NA
314 Costa Rica 2.10 NA
315 Ecuador 2.00 NA
316 Nicaragua 2.00 NA
317 Mongolia 1.90 NA
318 Kiribati 1.90 NA
319 Iran 1.90 NA
320 Ireland 1.80 NA
321 Djibouti 1.80 NA
322 Bahrain 1.80 NA
323 American Samoa 1.80 NA
324 Thailand 1.80 NA
325 Saint Kitts And Nevis 1.80 NA
326 Colombia 1.70 NA
327 Venezuela 1.70 NA
328 Indonesia 1.70 NA
329 British Virgin Islands 1.70 NA
330 Barbados 1.70 NA
331 Anguilla 1.70 NA
332 Northern Mariana Islands 1.70 NA
333 Turkey 1.70 NA
334 Qatar 1.60 NA
335 Saint Lucia 1.60 NA
336 Grenada 1.60 NA
337 Jordan 1.60 NA
338 Peru 1.60 NA
339 Turks And Caicos Islands 1.60 NA
340 Israel 1.50 NA
341 Iceland 1.50 NA
342 Suriname 1.50 NA
343 Tunisia 1.50 NA
344 Swaziland 1.50 NA
345 Tuvalu 1.40 NA
346 Uzbekistan 1.40 NA
347 Palau 1.40 NA
348 Azerbaijan 1.40 NA
349 Antigua And Barbuda 1.40 NA
350 Cook Islands 1.40 NA
351 New Caledonia 1.40 NA
352 Luxembourg 1.40 NA
353 El Salvador 1.40 NA
354 Micronesia, Federated States Of 1.30 NA
355 Seychelles 1.30 NA
356 Fiji 1.30 NA
357 Kazakhstan 1.30 NA
358 Kyrgyzstan 1.30 NA
359 Cyprus 1.30 NA
360 Bahamas, The 1.30 NA
361 French Polynesia 1.30 NA
362 United States 1.20 NA
363 Mexico 1.20 NA
364 Norway 1.20 NA
365 South Africa 1.20 NA
366 Australia 1.20 NA
367 Chile 1.10 NA
368 Bosnia And Herzegovina 1.10 NA
369 Sri Lanka 1.10 NA
370 Argentina 1.10 NA
371 Brazil 1.10 NA
372 Canada 1.10 NA
373 Andorra 1.10 NA
374 Saint Vincent And The Grenadines 1.00 NA
375 Portugal 1.00 NA
376 France 1.00 NA
377 Spain 1.00 NA
378 Cayman Islands 0.90 NA
379 Falkland Islands (islas Malvinas) 0.90 NA
380 Hong Kong 0.90 NA
381 Lebanon 0.90 NA
382 Liechtenstein 0.90 NA
383 Singapore 0.90 NA
384 New Zealand 0.90 NA
385 Moldova 0.90 NA
386 Faroe Islands 0.90 NA
387 Jersey 0.80 NA
388 Netherlands 0.80 NA
389 Guernsey 0.80 NA
390 Mauritius 0.80 NA
391 Tonga 0.80 NA
392 United Kingdom 0.70 NA
393 Macau 0.70 NA
394 Sweden 0.60 NA
395 Korea, South 0.60 NA
396 Austria 0.60 NA
397 Aruba 0.60 NA
398 Nauru 0.60 NA
399 Korea, North 0.60 NA
400 Serbia 0.60 NA
401 Romania 0.60 NA
402 Jamaica 0.60 NA
403 Greece 0.60 NA
404 Finland 0.60 NA
405 San Marino 0.60 NA
406 Armenia 0.50 NA
407 Italy 0.50 NA
408 Puerto Rico 0.50 NA
409 Switzerland 0.50 NA
410 Malta 0.50 NA
411 Guyana 0.50 NA
412 Belgium 0.40 NA
413 Denmark 0.40 NA
414 Uruguay 0.40 NA
415 Croatia 0.40 NA
416 Monaco 0.30 NA
417 Macedonia 0.30 NA
418 Czech Republic 0.30 NA
419 Hungary 0.30 NA
420 Dominica 0.30 NA
421 Greenland 0.30 NA
422 Japan 0.20 NA
423 Bermuda 0.20 NA
424 Gibraltar 0.20 NA
425 Slovenia 0.20 NA
426 Estonia 0.10 NA
427 Montenegro 0.10 NA
428 Holy See (vatican City) 0.10 NA
429 Slovakia 0.10 NA
430 Belarus 0.10 NA
431 Saint Pierre And Miquelon 0.10 NA
432 Cuba 0.00 NA
433 Germany 0.00 NA
434 Isle Of Man 0.00 NA
435 Pitcairn Islands 0.00 NA
436 Wallis And Futuna 0.00 NA
437 Samoa 0.00 NA
438 Tokelau 0.00 NA
439 Tokelau 0.00 NA
440 Wallis And Futuna 0.00 NA
441 Pitcairn Islands 0.00 NA
442 Poland -0.10 NA
443 Ukraine -0.10 NA
444 Virgin Islands -0.10 NA
445 Russia -0.20 NA
446 Saint Helena, Ascension, And Tristan Da Cunha -0.30 NA
447 Bulgaria -0.30 NA
448 Latvia -0.40 NA
449 Georgia -0.40 NA
450 Lithuania -0.50 NA
451 Niue -1.30 NA


Avertisments  Advertisement


Members area  Members area

Username:
Password:

Register

Forgot password?

  World Rankings
Economy

People and Society

Communications

Transportation

Geography

Military
viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
www.cdtracks.org
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Links
Terms of use
Privacy policy

# 0.0534 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2020  http://www.getamap.net/